ศูนย์บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้านสะดวกและดีอย่างไร?

บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เป็นบริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแบบไป-กลับ เย็นกลับ ซึ่งศูนย์บริการจะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยประเมินผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และเชื่อได้ว่าหลาย ๆ บ้านมีผู้สูงอายุที่ต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งศูนย์บริการรับดูแลผู้สูงอายุยังมีบริการที่ครบวงจร แถมยังมีความสะดวกสบายต่อการดูแลผู้ป่วย ใครที่อยากรู้แล้วว่าดีอย่างไร ตามไปดูต่อกันเลยค่ะ

เป็นศูนย์ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตามบ้าน โดยจะทำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือในด้านการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น ดังนั้นการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลให้กับญาติ อีกทั้งผู้ดูแลยังมีความเชี่ยวชาญในการดูแลที่มากกว่า เช่น การจัดเตรียมอาหารและยา การช่วยผู้สูงอายุอาบน้ำหรือขับถ่าย หรือแม้กระทั่งช่วยดูแลทำความสะอาดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และที่สำคัญผู้ดูแลทุกคนจะต้องผ่านการฝึกการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การทำแผล หรือการให้อาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านจะให้บริการทางด้านการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยให้บริการในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น

1. รับดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด

ผู้ดูแลจะทำการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากโรคประจำตัวตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต หรือความดันโลหิตสูง เนื่องจากปัญหาจากโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจะเป็นอันตรายอย่างมาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

2. รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดจะต้องมีพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลไม่ห่าง ดังนั้นหากมีผู้สูงอายุที่บ้านที่พึ่งได้รับการผ่าตัดมา ทางศูนย์บริการจะทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ป่วยสามารถกลับไปพักฟื้นได้ สามารถให้ผู้ดูแลตามไปช่วยเหลือที่บ้านได้หายห่วง

3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้สูงอายุที่ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองจะมีการฟื้นฟูที่ล่าช้า เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวลำบากหรือไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเข้าใจในตัวผู้ป่วยเป็นอย่างดี และมีวิธีการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

4. ผู้ป่วยที่มีภาวะระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยประเภทนี้ต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ รวมไปถึงการดูแลและให้กำลังใจครอบครัวของผู้ป่วยจากความโศกเศร้า        

5. รับดูแลผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง

ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางจะไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ โดยผู้ดูแล จะทำการจัดเตรียมอาหารทางสายยาง ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับอาหารทางสายยางอย่างถูกวิธี ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้อาหาร

ประโยชน์ของศูนย์บริการรับดูแลผู้สูงอายุจะช่วยให้ญาติมีเวลาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการดูแลยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งไม่ต้องกังวลเลยว่าญาติจะดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ถูกวิธีหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถช่วยประหยัดเวลาและแบ่งเบาภาระ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมอาหาร หารอาบน้ำ หรือการหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทำในแต่ละวัน

ค่าบริการจะแบ่งเป็น 2 อัตราดังนี้

1. รับดูแลผู้สูงอายุ รายวัน

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน) ซึ่งจะให้บริการดูแลผู้ สูงอายุ ไป-กลับระหว่างวัน โดยจะเน้นด้านการสันทนาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำหรับผู้สูงอายุ และเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. คนดูแลผู้สูงอายุ รายเดือน

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ซึ่งจะให้บริการทางด้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ป่วยติดเตียง โดยจะทำการพลิกตัวเพื่อลดการเกิดแผลกดทับ การช่วยอาบน้ำ เช็ดตัว ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง หรืออื่น ๆ ตามอาการ และยังต้องคอยเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมา เช่น ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคซึมเศร้า เป็นต้น

หากผู้สูงอายุที่บ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการผู้ดูแล สามารถใช้บริการศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอิชิ ดูแลเพราะที่นี่มีผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถที่มากประสบการณ์ที่จะคอยช่วยเหลือและช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 084 458 4591 Facebook หรือ Email : Ishiistrokecenter@gmail.com

ทำไมต้องดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ควรทำ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและอารมณ์ ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมที่จะดูแลด้านร่างกายด้วย เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนบางอย่าง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคกระดูกพรุน ดังนั้น จึงควรดูแลผู้สูงอายุให้ท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

ประสิทธิภาพการนอนที่ดีของผู้สูงอายุจะต้องนอนประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อคืน จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

การดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง

1. ควบคุมน้ำหนักของผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะตามมา
2. ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3. พาผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างเป็นประจำอยู่เสมอ
4. ทำอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง
5. พาผู้สูงอายุพูดคุยในเรื่องที่ไม่เครียด หรือหากิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ6. ดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ เช่น การลื่นล้ม หรือตกบันได เป็นต้น

Similar Posts