ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
Asia Nursing Home

Asianursinghome คือใคร

เราคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการอย่างครบวงจร รับรองมาตรฐานด้วยคุณภาพและรางวัลมากมาย เราใส่ใจดูแลผู้สูงอายุทุกขั้นตอนด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

บริการของเรา

Our Services

เรามีบริการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร และเครื่องมือต่าง ๆ
อย่างครบครัน คุณจึงวางใจได้ว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
(Nursing Home Service)

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
(Elderly Products)

บริการรถรับ-ส่ง และ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(Ambulance Service)

กายภาพบำบัด
(Physical Therapy Service)

กิจกรรมบำบัด และการฝึกกลืน
(Occupational Therapy Service)

การแก้ไขการพูด และการออกเสียง
(Speech Therapy Service)

รางวัลและใบประกาศ

Awards and Certificates

รางวัล บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รางวัลอันดับที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
DBD Wellness Service Award : Best Practice 3 ปีซ้อน
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รางวัลสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น 2017
โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลผู้บริหาร โดดเด่นสถานประกอบการขนาดเล็ก 2019
Outstanding Entrepreneur Awardsโดย กรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

รางวัลผู้บริหาร โดดเด่นสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2019
Outstanding Entrepreneur Awardsโดย กรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

ได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001 : 2015
มาตรฐาน ISO ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย

Click เพื่อเข้าสู่

https://www.facebook.com/AsiaNursinghome/

ทำไมต้องเป็น

Asianursinghome

เราคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการ
ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานครบทุกด้าน และกิจกรรมภายในอย่างครบวงจร

ด้านสถานที่ มีความเหมาะสม

มีหลายสาขา
ให้บริการหลายสาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 200 เตียง

มีพื้นที่ลานกิจกรรม
มีพื้นที่ลานกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ได้สัมผัสกับอากาศที่โล่ง และทำกิจกรรมต่าง ๆ

ด้านการให้บริการ ที่ครบวงจร

เราคือผู้เชี่ยวชาญ
เราสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลผู้อายุมามากว่า 20 ปี

ทีมสหวิชาชีพครบทุกด้าน
เรามีบุคลาการที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมครบทุกด้าน

เดินทางสะดวก
เราอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ระหว่างบ้านและโรงพยาบาล

กิจกรรมการออกกำลังกาย
ในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรมสันทนาการ
ทั้งด้านความบันเทิง ร้องเพลง การแสดงโชว์รำไทย

กิจกรรมแบบกลุ่ม
วาดภาพ ทำอาหารง่าย ๆ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุก

ค่าบริการรายเดือน

เริ่มเต้น 30,000 บาท

แพทย์เข้าตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นระยะ ๆ
เพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยรวม

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีรถพยาบาลของศูนย์
ที่พร้อมจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2015
รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

ญาติอุ่นใจ ผู้สูงวัยมีความสุข

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

เลขที่ 2/6 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก 2-5 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10230

FACEBOOK