กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้สูงวัย จำเป็นต้องทำหรือตามความสมัครใจ และมีวิธีทำแบบไหนบ้าง?

ความสูงวัย คำจำกัดความที่ทำให้ต้องมองเห็นความสำคัญกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เมื่ออายุที่มากขึ้นในแต่ละปี แม้แต่กระทั่งกายภาพบำบัดในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านของสุขภาพ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ผ่านเข้ามาให้ได้รับรู้กันต่อเนื่อง แต่การใส่ใจในรายละเอียดจุดนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องมองเห็นให้ชัดเจน ความไม่มั่นใจที่ว่าควรจัดให้อยู่ในหมวดของความจำเป็นหรือ จะทำตามใจ อยากทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ อาจจะต้องถูกตัดให้เหลือเพียงแค่ตัวเลือกเดียว คือจำเป็นที่จะต้องทำ สำหรับเหตุผล วิธีการและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ทุกรายละเอียดเรามีพร้อมให้ได้ได้ศึกษา

เข้าใจปัญหาสุขภาพ ที่พร้อมเกิดขึ้นตลอดเวลา เหตุผลจำเป็นที่ต้อง กายภาพผู้สูงอายุ

เพราะเมื่อร่างกายถูกใช้งานมานานมากกว่า 50-60 ปี เป็นปกติที่จะเกิดความเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ และเมื่อความสามารถในการถดถอยลง สิ่งที่แสดงให้เห็นกลับกลายเป็นปัญหาสุขภาพ ที่มีตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ไปจนถึงแบบที่สามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และปัญหาสุขภาพหลักที่สามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุด ได้แก่

ความทรงจำ

นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพทางด้านสมองโดยตรง ที่มีผลมาจากอายุที่มากขึ้น เซลล์สมองก็จะเสื่อมลง มีจำนวนน้อยลง หรือจากการใช้ชีวิตที่มีความเครียด ทำให้สมองถูกใช้งานหนัก และอีกรูปแบบ คือ การบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการหกล้ม หรือได้รับการกระทบกระเทือน

การได้ยินและการมองเห็น

ระบบประสาทของเซลล์ที่มีความเกี่ยวข้องดวงตาและหู สามารถที่จะเกิดขึ้นจากการเสื่อม เมื่อมีอายุมากขึ้น ในขณะเดียวันเมื่อพฤติกรรมที่สามารถส่งผลกระทบกับการเกิดปัญหา หากมีขึ้นมาบ่อยครั้ง ก็สามารถเร่งความเสื่อมของเซลล์ได้เช่นกัน

ความแข็งแรงทางกายภาพ

ตามปกติเมื่ออายุมากขึ้นทุกอย่างมีสิทธิ์เสื่อมลงได้ตามวัย แต่ความแข็งแรงกายภาพ สามารถทำให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน นั่ง รับประทานอาหาร หรือแม้แต่การทำกิจวัตรประจำวันหลาย ๆ อย่าง ทำให้ไม่สะดวกตามเดิม

สุขภาพจิต

รูปแบบการใช้ชีวิตเมื่อมีอายุมากขึ้นอาจเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นการเข้าสังคม หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถทำได้แบบเดิม ร่วมกับเมื่อมีปัญหาจากสุขภาพของสมอง ก็มีผลกระทบต่อเนื่องด้านของฮอร์โมน เพราะฉะนั้นแล้วมีสิทธิ์ที่สามารถเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น ภาวะวิตกกังวล, โรคซึมเศร้า และปัญหาด้านพฤติกรรม ที่สามารถก้าวร้าว หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

และปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้น ตามวัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากความเสื่อมที่เป็นธรรมชาติ ต้องบอกว่าพฤติกรรม หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ สามารถเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นได้ทุกเวลา และเมื่อเกิดปัญหาการดูแลรักษา หรือกายภาพดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่จัดให้เป็นขั้นตอนต่อไป

รูปแบบของการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุที่มักจะถูกใช้ และวิธีการทำที่เหมาะสม มีอะไรบ้าง

การรักษาสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อมีปัญหาสุขภาพสามารถใช้ได้วิธี ไม่ว่าจะควบคู่กัน หรือจะแยกกัน เป้าหมายของการรักษาก็คือการทำให้ช่วยฟื้นฟูจากการอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น และสำหรับการ กายภาพ ก็มีขั้นตอนกายภาพบำบัด ที่ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และหลัก ๆ คือ

การฝึกหายใจ

ฝึกหายใจ กายภาพบําบัด เกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของโรคปอด ที่ส่งผลต่อการหายใจ การบำบัดระบบทางเดินหายใจเป็นวิธีการรักษาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถรับมือกับปัญหาการหายใจและโรคปอดได้ โดยเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถหายใจได้สบายที่สุด จึงต้องผ่านขั้นตอน เช่น

  • ประเมินความจุของปอด
  • พิจารณาความบกพร่อง
  • วิเคราะห์ตัวอย่างเสมหะ

การฝึกเดิน

ปัญหาการเดินของผู้สูงอายุ เป็นที่น่ากังวลมากทีเดียว ทั้งนี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่อาจส่งผลอันตราย ไม่ว่าจะเป็นภาวะสูญเสียการทรงตัว ที่ไม่สามารถทำให้เดินได้ตามปกติ หรือภาวะการเริ่มเดินล้มเหลว ที่จะไม่สามารถก้าวเดินได้อีก โดยจะเริ่มต้นที่จังหวะช้าลงไปจนถึงหยุดเดิน เพราะฉะนั้นกายภาพบําบัด ฝึกเดิน ที่สามารถทำได้สำหรับผู้สูงอายุ สามารถทำได้ด้วยการฝึกเดินในทุกวัน โดยใช้เวลา 30 นาทีต่อวันเท่านั้น หลังจากนั้นจึงมีการเพิ่มระยะเวลา และระยะทางไปเรื่อย ๆ

การฝึกกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดกล้ามเนื้อจะช่วยให้สามารถฟื้นฟูและสามารถสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเดิมได้ ซึ่งกล้ามเนื้อมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากไม่ได้รับการบำบัดหรือรักษา อาจจะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สำหรับผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้วิธีการบำบัด หรือเพื่อช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น

  1. การบำบัดแบบปกติ ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในทิศทางของการนวด เพื่อพยายามที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จากเคยหด เกร็ง ก็ให้ผ่อนคลาย และบางครั้งอาจจะรวมถึงการใช้วิธีการดึงข้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากลดความตึงของกล้ามเนื้อ ยังช่วยให้คลายปวดได้
  2. การใช้วารีบำบัด ตามชื่อของการดูแล คือใช้น้ำเป็นตัวช่วยในเรื่องของการช่วยกายภาพ ทั้งนี้สามารถทำได้ทั้งในอ่างน้ำ สระ หรือพื้นที่ทางน้ำที่ถูกจัดเตรียมเอา การใช้น้ำสามารถที่จะช่วยลดแรงต้านทานต่าง ๆ ให้สามารถที่จะบำบัดได้ง่ายขึ้น และช่วยฟื้นฟูได้รวดเร็ว
  3. การบำบัดด้วยอัลตราซาวด์ รูปแบบของการบำบัด ที่ใช้คลื่นเสียง เป็นอุปกรณ์ลักในการบำบัด สามารถที่จะช่วยในการกายภาพบําบัดคอ บ่า ไหล่ ได้เช่นกัน และส่วนมากจะเลือกในการเน้นการรักษาด้านกล้ามเนื้อโดยตรง เพื่อบรรเทาอาการปวด หรือจะเพื่อรักษาการกระตุกของกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวัง การดูแลผู้สูงอายุผ่านกายภาพ เพื่อความปลอดภัย

การทำกายภาพ หรือบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ทั้งเรื่องของสุขภาพ โรค หรือปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มของอาการบาดเจ็บ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมบำบัด จะต้องมีการแจ้งผู้ดูแลทุกครั้ง เพื่อหาวิธีการกายภาพที่เหมาะสม และแนะนำว่า วิธีทํากายภาพบําบัดแขน ขา ก็เป็นพื้นฐานที่ควรรับรู้ไว้เช่นกัน เพื่อสามารถดูแลเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น

ทั้งนี้แนะนำว่าควรจะต้องเริ่มต้นกับผู้เชี่ยวชาญดีที่สุด และหากต้องการคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถที่จะให้ Asia Nursing Home เป็นผู้ช่วยเหลือคนสำคัญ ให้คอยดูแลคนที่คุณรักได้อย่างใกล้ชิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญมากมาย อาทิ ทีมแพทย์ นักบำบัด และอีกมากมายที่จะช่วยดูแลทุกความต้องเป็นอย่างดี สามารถติดต่อได้ผ่าน Facebook หรือช่องทางอื่นๆ คือเบอร์โทรศัพท์ : 084-458-4591 E-mail : asianursinghome@gmail.com

คำถามที่พบบ่อย FAQ

กายภาพบําบัดช่วยอะไร

สำหรับการบำบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาอาการเจ็บ หรือโรคต่าง ๆ เท่านั้น แต่สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความจำเป็น ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมของกล้ามเนื้อ อวัยวะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย

กายภาพบําบัดดีไหม

กายภาพบำบัดนั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย หรือการทำเพื่อฟื้นฟู ก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะช่วยป้องกันได้ทั้งนั้น เป็นทางเลือกของการดูแลและรักษาไม่ให้เกิดการเจ็บแบบเรื้อรัง หรือเพิ่มความเสี่ยง ในการเกิดโรคต่าง ๆ

กายภาพบําบัดที่ไหนดี

แนะนำ How to เลือกบ้านพักฟื้นคนชราให้ได้การดูแลที่ดีและปลอดภัย ที่ยังมีความสามารถในการเป็นพื้นที่การบำบัดที่ดี และที่สำคัญเลยก็คือมีทีมแพทย์ที่ครอบคลุมในการดูแลรักษา มีทีมเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลตลอดทุกวัน สำหรับ Asia Nursing Home ถือเป็นทางออกของการหาผู้ช่วยที่จะคอยดูแลผู้สูงวัยอย่างดี และมีมาตรฐานที่สุด

Similar Posts