ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม สาขาแจ้งวัฒนะ

location-pin-navigation-destination

ตำแหน่งที่ตั้ง

เลขที่ 52 ซอย หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 2 ซอย 15 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เดินทางสะดวก โดยมาจากถ.แจ้งวัฒนะ , ถ.ติวานนท์, ถ.ทรงประภา , ทางด่วนขั้นที่ 2 บางโคล่-แจ้งวัฒนะ

hospital-chart-style

สถานที่ใกล้เคียง

social-contact

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์ซิ่งโฮม สาขาแจ้งวัฒนะ

จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่รักของครอบครัว ด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น พร้อมบริการอย่างครบวงจร เช่น

ซึ่งมีความต้องการที่ต่างกัน ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะทำการวางแผนการดูแลร่วมกับผู้สูงอายุ และครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการดูแลผู้สูงอายุ เรายังจัดให้มีแพทย์เฉพาะทาง เข้าตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม