บริการรถรับ-ส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

บริการรถรับ-ส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Asia Nursing Home

เพื่อให้การรับ ส่งผู้ผูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม มีรถรับ ส่งและเคลื่อนย้าย ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโดยเฉพาะ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง รถที่ให้บริการมีมาตรฐานสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแล ที่ได้รับการอบรม ในการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ให้ได้รับความปลอดภัย ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามนัด หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

เลขที่ 2/6 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก 2-5 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10230

FACEBOOK