เนอสซิ่งโฮม สถานที่นี้ดีกว่าบ้านอย่างไร ทำไมคนวัยเกษียณต้องรู้จัก!

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกศูนย์ดูแลที่เหมาะสม ทำให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่าสง่างาม โดยสามารถเลือกได้จากหลายประเภท เช่น ศูนย์ดูแลคนผู้สูงอายุ, ศูนย์ดูแลคนแก่, บ้านพักคนชรา, บ้านพักฟื้นคนชรา, nursing home และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังมีบริการบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในกรณีที่ต้องการการดูแลที่ครบวงจร และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการอยู่บ้านเพียงคนเดียว โดยเลือกศูนย์ดูแลที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลที่เหมาะสม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลและเพิ่มโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความสุขภาพที่ดีขึ้นในวัยที่มีอายุมากขึ้น

ทำความรู้จักสถานที่ “เนอสซิ่งโฮม” คืออะไร

เนอสซิ่งโฮม คือการที่คนจะไปอาศัยอยู่ในที่พักที่ต่างกันตลอดช่วงเวลานาน ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนที่พักบ่อย ๆ และมักเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์หรือโดยสารส่วนตัว

สำหรับบริบทของเนอสซิ่งโฮมบ้านพักคนชรา หรือที่เรียกว่าสถานพยาบาลที่มีทักษะ (SNF) เป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลและช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มักจะให้การพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง บริการฟื้นฟู และช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADLs) เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว และการรับประทานอาหาร

ระดับการดูแลของแต่ละเนอสซิ่งโฮมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและความสามารถของสถานพยาบาล สถานพยาบาลได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลาง เพื่อให้แน่ใจว่าสถานพยาบาลให้การดูแลที่เหมาะสมและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย พวกเขาอาจเป็นเอกชน ไม่แสวงหาผลกำไร หรือเป็นของรัฐบาล และอาจให้การดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ใครที่สามารถไปอยู่ที่ “เนอสซิ่งโฮม” ได้

สถานพยาบาลเนอสซิ่งโฮมได้รับการออกแบบ เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปสถานพยาบาลมีไว้สำหรับ: 

1. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อีกต่อไปเนื่องจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา 

2. บุคคลที่ต้องการการดูแลระยะยาวเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือความพิการ 

3. บุคคลที่ต้องการบริการฟื้นฟูระยะสั้นหลังจากนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัด 

4. บุคคลที่มีความต้องการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถจัดการได้ที่บ้าน 

ก่อนที่คน ๆ หนึ่งจะรับเข้าบ้านพักคนชราได้ โดยทั่วไปจะมีการประเมิน เพื่อกำหนดระดับความต้องการการดูแลและดูว่าสถานพยาบาลเนอสซิ่งโฮมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาหรือไม่ การประเมินอาจดำเนินการโดยแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ

วัยเกษียณอยู่ “เนอสซิ่งโฮม” ดีกว่าอยู่ที่บ้านอย่างไร

การตัดสินใจย้ายไปเนอสซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชรากับการอยู่บ้านในวัยเกษียณขึ้นอยู่กับสุขภาพ ระบบสนับสนุน สถานการณ์ทางการเงิน และความชอบส่วนตัวของแต่ละคน ต่อไปนี้เป็นข้อดีบางประการของการย้ายไปบ้านพักคนชรา: 

1. การดูแลทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานพยาบาลให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่มีความต้องการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนหรือมีภาวะเรื้อรัง 

2. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

สถานพยาบาลให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งกาย และการรับประทานอาหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยตนเอง 

3. โอกาสในการเข้าสังคม

บ้านพักคนชรามักมีกิจกรรมและกิจกรรมทางสังคมมากมาย ซึ่งสามารถช่วยต่อสู้กับความเหงาและความโดดเดี่ยวได้ 

4. การดูแลเฉพาะทาง

สถานพยาบาลอาจให้การดูแลเฉพาะบุคคลที่มีภาวะทางการแพทย์เฉพาะ เช่น โรคสมองเสื่อมหรือโรคพาร์กินสัน 

5. ความปลอดภัย

สถานพยาบาลได้รับการออกแบบให้ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือความบกพร่องทางร่างกายอื่น ๆ 

ในทางกลับกัน บางคนอาจชอบที่จะอยู่บ้านในช่วงวัยเกษียณด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ความสามารถในการรักษาความเป็นอิสระและการควบคุม และความคุ้มค่าของการอยู่บ้าน ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจย้ายไปบ้านพักคนชราแทนที่จะอยู่บ้านควรขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละคน รวมถึงความพร้อมและคุณภาพของบริการช่วยเหลือในชุมชนของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม การไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากมีความสะดวกสบายและการดูแลที่มีคุณภาพสูงกว่าการดูแลเองในบ้าน อย่าง Asia Nursing Home เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่มีบุคลากรซึ่งเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เรามีการส่งเสริมสุขภาพ การกายภาพบำบัด การดูแลสุขภาพจิตและการประคองอาหารที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานะของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีการดูแลเชิงกายภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ประเภทของเนอสซิ่งโฮมที่เป็นทางเลือกของคนในวัยเกษียณ

มีบ้านพักคนชราเนอสซิ่งโฮมหลายประเภท แต่ละประเภทได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นประเภททั่วไปของสถานพยาบาลเนอสซิ่งโฮม: 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพยาบาลที่มีทักษะ (SNFs)

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้การดูแลทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น ผู้ที่พักฟื้นจากการผ่าตัดหรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

2. สถานดูแลระดับกลาง (ICFs)

สถานบริการเหล่านี้ให้การดูแลทางการแพทย์ที่เข้มข้นน้อยกว่า SNF และออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมชีวิตประจำวัน 

3. ชุมชนเกษียณอายุการดูแลต่อเนื่อง (CCRCs)

ชุมชนเหล่านี้เสนอตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ชีวิตอิสระ ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ และการดูแลพยาบาลที่มีทักษะ สิ่งนี้ช่วยให้บุคคลมีอายุมากขึ้นและได้รับการดูแลในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากความต้องการของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

4. สถานดูแลความจำ

สถานพยาบาลเหล่านี้เชี่ยวชาญในการดูแลบุคคลที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมในรูปแบบอื่น ๆ พวกเขามักจะมีโปรแกรมพิเศษและพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลภาวะสมองเสื่อม 

5. สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สถานพยาบาลเหล่านี้ให้การดูแลแบบ palliative care ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระยะสุดท้าย พวกเขามุ่งเน้นไปที่การดูแลความสะดวกสบายและการสนับสนุนสำหรับทั้งบุคคลและครอบครัว 

6. สถานพักฟื้น

สถานบริการเหล่านี้ให้บริการฟื้นฟูระยะสั้น เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการบำบัดการพูด สำหรับบุคคลที่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

7. เนอสซิ่งโฮมประเภทศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เนอสซิ่งโอมประเภทนี้ เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในแบบฉบับพยาบาลวิชาชีพ เพราะสถานที่นี้ให้บริการดูแลและการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงหรือไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้เอง เช่น ผู้ป่วยที่เคยเจ็บป่วยหรือผ่าตัด ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลและการรักษาพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีในกรณีที่ต้องการการดูแลแบบอย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังสามารถรับการดูแลและการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่ครอบคลุมการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เนอสซิ่งโฮม ที่ไหนดี

ประเภทของเนอสซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชราที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะวางแผนอย่างไรก่อนอยู่บ้านพักคนชรา เพื่อความสุขในวัยเกษียณและเพื่อความพึงพอใจเฉพาะของพวกเขา ตลอดจนความพร้อมและคุณภาพของสถานพยาบาลในชุมชนของพวกเขา

เนอสซิ่งโฮม ราคา

ทั่วไปเนอสซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชราราคาเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 80,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแต่ละสถานที่เนอสซิ่งโฮมนั้น ๆ

Similar Posts