บริการกิจกรรมบำบัด และการฝึกกลืน

คลินิกกิจกรรมบำบัด และการฝึกกลืน

Asia Nursing Home

กิจกรรมบำบัดและการฝึกกลืน จะช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกาย และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วยลดอาการข้อนิ้ว ข้อมือติด การกำมือ หยิบ จับ สิ่งของขนาดเล็กที่ถูกวิธี รวมถึงการฝึกกลืนอาหารที่ถูกต้อง โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการใช้อาหารสำหรับการฝึกกลืนโดยเฉพาะ เหมาะสม ลดโอกาสการสำลักอาหารของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้

กิจกรรมบำบัดคืออะไร

กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะมีอุปกรณ์มาเป็นสื่อในการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินชีวิตได้ เช่น การบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบ การจับ การฝึกนิ้วมือ การจับช้อน การฝึกกลืน ฝึกทักษะการใช้มือในการทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ฝึกกลืน การสื่อสาร การรับความรู้สึก การรับรู้และความเข้าใจทักษะการเข้าสังคม การคงความสามารถของสมองในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการทำฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างคุณค่าในตัวเองของผู้ป่วยอีกด้วย

การฝึกกลืนคืออะไร

การฝึกกลืนออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการประสานงานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร การฝึกเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการกลืนลำบากหรือมีปัญหาในการกลืนอาหารฟื้นคืนหรือรักษาความสามารถในการกลืนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การฝึกกลืนอาจรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่น การฝึกลิ้นและกราม การกลืน และการฝึกหายใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกกลืนสามารถช่วยระบุการฝึกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้ การฝึกกลืนเป็นส่วนสำคัญของการรักษาภาวะกลืนลำบาก และสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

ปรึกษาเรา

บริการกิจกรรมบำบัด และการฝึกกลืน

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยแบบไหนบ้างที่ควรฝึกกลืน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปาก

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่คอ ศีรษะ ไขสันหลัง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

นักกิจกรรมบำบัดคือบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคนทุกวัยให้ทำกิจวัตรประจำวันที่จำเป็น พวกเขาทำงานกับบุคคลที่มีปัญหาทางร่างกายหรืออารมณ์ที่อาจรบกวนความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดูแลตนเอง การทำงาน หรือการพักผ่อน นักกิจกรรมบำบัดช่วยฟื้นฟูทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ โดยมักผ่านการใช้เทคนิคการรักษา อุปกรณ์ช่วยเหลือ และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
การกลืน Swallowing คือ กระบวนการกลืนอาหาร เป็นการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ ระบบประสาทซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สมองจะสั่งการอวัยวะในช่องปาก และสมองจะควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนเพื่อลำเลียงอาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของร่างกาย
เป็นกระบวนการอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร การเคลื่อนไหวของคอขณะกลืน ซึ่งควบคุมโดยระบบประสาทและกล้ามเนื้อของลำคอและหลอดอาหาร
ภาวะกลืนลำบากเป็นภาวะทางการแพทย์ที่มีลักษณะลำบากหรือรู้สึกไม่สบายเมื่อกลืนอาหารหรือของเหลว อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติทางโครงสร้าง หรือปัญหาของกล้ามเนื้อ ภาวะกลืนลำบากอาจนำไปสู่การขาดสารอาหาร ภาวะขาดน้ำ ปอดอักเสบจากการสำลัก และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตัวเลือกการรักษาภาวะกลืนลำบากอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา หรือการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ

อาหารฝึกกลืนใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก กลืนอาหารไม่ค่อยลง หรือมีปัญหาการกลืนอาหาร โดยจะแบ่งอาหารสำหรับการฝึกกลืนเป็น 7 ระดับด้วยกัน อันได้แก่

  1. อาหารหนืดเล็กน้อย
  2.  อาหารหนืดน้อย
  3.  อาหารเหลวข้น หนืดปานกลาง
  4. อาหารบดละเอียด หนืดมาก
  5. อาหารสับละเอียด ชุ่มน้ำ
  6. อาหารอ่อน ชิ้นเล็ก
  7. อาหารเคี้ยวง่ายไปจนถึงอาหารธรรมดา