บริการแก้ไขการพูด และการออกเสียง

คลินิกแก้ไขการพูด และการออกเสียง

Asia Nursing Home

อีกความใส่ใจของเรา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ก็คือ ความบกพร่องในการพูด ปัญหาการพูด การออกเสียง เป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญ สนใจในการฟื้นฟู ดูแล แก้ไขการพูดและการออกเสียงของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยให้กลับมามีการพูด การออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เพื่อคืนความสุขให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงเดิมมากที่สุด โดยนักแก้ไขการพูดวิชาชีพ จึงเป็นอีกความใส่ใจที่เรามีให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยของเรา

นักแก้ไขการพูดคือใคร ทำหน้าที่อะไร

นักแก้ไขการพูดและการออกเสียงเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการสื่อสาร บทบาทหลักของพวกเขาคือการช่วยให้บุคคลพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษา เสียง และการกลืน แก้อาการลิ้นแข็งในผู้สูงอายุ

นักแก้ไขการพูดทำงานร่วมกับบุคคลที่มีปัญหาในการสื่อสารต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติของเสียงพูด ความบกพร่องทางภาษา ความผิดปกติทางระบบประสาท ความผิดปกติของเสียง ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด หรือการกลืนลำบาก

ปรึกษาเรา

บริการแก้ไขการพูด และการออกเสียง

ทำไมผู้สูงอายุและผู้ป่วยถึงต้องใช้บริการแก้ไขการพูด และการออกเสียง

ผู้ป่วยรวมถึงผู้สูงอายุอาจต้องใช้บริการแก้ไขการพูดและเสียงด้วยเหตุผลหลายประการ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยทั่วไปบางประการที่อาจนำไปสู่ความจำเป็นในการบำบัดด้วยการพูดและการออกเสียง

ความผิดปกติของการสื่อสาร

ความผิดปกติของการสื่อสารสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุ ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากสภาวะต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ หรือความผิดปกติทางระบบประสาทอื่น ๆ การแก้ไขการพูดและการออกเสียงสามารถช่วยให้บุคคลฟื้นคืนหรือปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาด้านการพูด

ผู้สูงอายุอาจประสบปัญหาด้านการพูด เช่น ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด หรือสร้างเสียงบางอย่างได้ยาก ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำความเข้าใจของผู้อื่น และอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ สภาพทางระบบประสาท หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงในการพูด การแก้ไขการพูดสามารถจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้และช่วยให้บุคคลปรับปรุงความชัดเจนในการพูดได้

ความบกพร่องทางภาษา

ปัญหาทางภาษาอาจส่งผลต่อความเข้าใจ การแสดงออก และทักษะทางภาษาโดยรวม ผู้สูงอายุอาจมีปัญหากับการค้นหาคำ การจัดระเบียบความคิด หรือการทำความเข้าใจภาษาพูดหรือภาษาเขียน การบำบัดด้วยภาษามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษา คำศัพท์ ไวยากรณ์ และความเข้าใจในการสื่อสาร

การเปลี่ยนแปลงของเสียง

เมื่ออายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเสียงและความแข็งแรงของเสียงสามารถเกิดขึ้นได้ ผู้สูงอายุอาจมีอาการเสียงแหบ เสียงอ่อน หายใจลำบาก หรือระดับเสียงเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของเสียงเหล่านี้อาจส่งผลต่อการสื่อสารและสุขภาพของเสียงโดยรวม การแก้ไขการพูดและการออกเสียงช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียง และรักษาคุณภาพของเสียงไว้ได้

ความผิดปกติของการกลืน (dysphagia)

Dysphagia คือ ภาวะกลืนลำบากคือความผิดปกติของการกลืนที่อาจส่งผลต่อผู้สูงอายุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุ สภาวะทางระบบประสาท หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ นักแก้ไขการพูดสามารถประเมินการทำงานของการกลืนและจัดเตรียมเทคนิคการบำบัดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการกลืน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวมจากการสำลัก ได้อีกด้วย

การลดลงของความรู้ความเข้าใจ

ภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์สามารถนำไปสู่การลดลงของความรู้ความเข้าใจ ส่งผลต่อความจำ ความสนใจ การแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขการพูดสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยจัดเตรียมกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสารและรักษาทักษะการสื่อสารไว้ได้

ความต้องการการสื่อสารเสริมและทางเลือก (AAC)

บุคคลบางคนรวมถึงผู้สูงอายุอาจต้องการวิธีการสื่อสารทางเลือกเมื่อไม่สามารถพูดได้หรือพูดยาก นักบำบัดการพูดสามารถแนะนำและสนับสนุนการใช้ระบบ AAC เช่น กระดานสื่อสาร อุปกรณ์สร้างเสียงพูด หรือภาษามือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อาการลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด เกิดจากหลายสาเหตุ รวมถึงความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ สภาวะทางระบบประสาท การบาดเจ็บ การอักเสบ หรือสภาวะทางการแพทย์บางอย่าง จำเป็นต้องปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยที่เหมาะสม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการลิ้นแข็งและทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม
แก้ปัญหาลิ้นแข็ง พูดไม่ชัดด้วยตัวเลือกการรักษาที่ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริง และอาจรวมถึงการบำบัด การออกกำลังกาย การใช้ยา หรือการแทรกแซงอื่น ๆ นักแก้ไขการพูดสามารถให้การประเมินและเทคนิคการรักษาที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับอาการลิ้นแข็งและปรับปรุงความชัดเจนในการพูดได้