บริการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

คลินิกกายภาพบำบัด

Asia Nursing Home

การทํากายภาพบําบัดผู้สูงอายุที่ถูกวิธี จะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ช่วยลดอาการข้อติด การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง การนั่ง ยืน เดินที่ถูกวิธี รวมถึงการใช้อุปกรณ์กายภาพบําบัดที่ถูกต้องกับแต่ละอาการ แต่ละบุคคลให้เหมาะสม ลดโอกาสหกล้ม การเคลื่อนไหวผิดจังหวะของผู้สูงอายุ ที่เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เรามีความพร้อมทั้งทีมวิชาชีพ ทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่ครบครัน ทันสมัย ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นฟู

การทำกายภาพบำบัดผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง

กายภาพบำบัดผู้สูงอายุโดยทั่วไปประกอบด้วยการออกกำลังกาย ที่มุ่งพัฒนาการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง การทรงตัว และการทำงานทางร่างกายโดยรวม ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดร่วมด้วย

การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อเบา ๆ ช่วยรักษาความยืดหยุ่นและช่วงของการเคลื่อนไหวในข้อต่อ ป้องกันความแข็งและลดความเสี่ยงของการหกล้ม

การออกกำลังกายเสริมความแข็งแกร่ง

การออกกำลังกายเฉพาะจุด ใช้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่ขา แกนกลางลำตัว และร่างกายส่วนบน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคง เพิ่มความคล่องตัว และรองรับกิจกรรมประจำวัน

การฝึกการทรงตัวและการ Coordination Training

แบบฝึกหัดและกิจกรรมพิเศษได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสมดุลและการ Coordination Training* ลดความเสี่ยงของการหกล้มและเพิ่มความคล่องตัว

การปรับสภาพหัวใจและหลอดเลือด

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีแรงกระแทกต่ำ เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวม

การจัดการความปวด

นักกายภาพบำบัดอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การบำบัดด้วยความร้อนหรือความเย็น การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า หรือการบำบัดด้วยตนเอง เพื่อช่วยจัดการความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของกล้ามเนื้อและกระดูก

การฝึกอบรมร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ

หากจำเป็นนักกายภาพบำบัดสามารถสอนผู้สูงอายุถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เช่น ไม้เท้า หรือรถเข็นวีลแชร์ เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวและความปลอดภัย

Functional Training

เน้นการฝึกและปรับปรุงกิจกรรมการทำงานที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน เช่น การลุกจากเก้าอี้ การเดิน การขึ้นบันได หรือการเอื้อมหยิบสิ่งของ

การป้องกันการหกล้ม

นักกายภาพบำบัดอาจให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่อยู่ มาตรการความปลอดภัย และกลยุทธ์ในการป้องกันการหกล้มและการบาดเจ็บ

*การฝึกความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อตามลำดับที่ถูกต้อง

ปรึกษาเรา

บริการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

ข้อดีของการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

การทำกายภาพบำบัดผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างมาก เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ทำกิจวัตรประจำวันได้ช้าลงและยากขึ้น การทำกายภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุได้

เคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น

กายภาพบำบัดสามารถช่วยปรับปรุงการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุ ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมประจำวัน

จัดการความปวด

ผู้สูงอายุจำนวนมากประสบกับอาการปวดเรื้อรังเนื่องจากสภาวะต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบ กระดูกพรุน หรือการบาดเจ็บ การทำกายภาพบำบัดสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดผ่านการออกกำลังกาย การบำบัดด้วยตนเอง และวิธีอื่น ๆ

ป้องกันการหกล้ม

การหกล้มเป็นเรื่องปกติและอาจเป็นอันตรายในหมู่ผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดสามารถช่วยปรับปรุงความสมดุล ความแข็งแรง และลดความเสี่ยงของการหกล้ม

สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี

การทำกายภาพบำบัดสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและช่วยให้พวกเขารักษาความเป็นอิสระได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันหรือจัดการกับอาการเรื้อรัง ลดความจำเป็นในการใช้ยา และทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เอเชียเนอร์สซิ่งโฮมเรามีการทำการภาพบำบัดตามโปรแกรมในแพ็คเกจที่กำหนด
กายภาพบำบัดคือการดูแลสุขภาพประเภทหนึ่งที่ใช้การออกกำลังกาย การบำบัดด้วยตนเอง และรูปแบบอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานทางกายภาพ การเคลื่อนไหว และสุขภาพโดยรวม
นักกายภาพบำบัดคือบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการประเมิน วินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการทำงานทางร่างกาย พวกเขาใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ ลดความเจ็บปวด ปรับปรุงการเคลื่อนไหว และป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต
ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายผู้ป่วยแต่ละคน แต่หากยังพอเคลื่อนไหวร่างกายได้ การทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ในการดูแลของนักกายภาพและผู้เชี่ยวชาญอาจทำให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง