เกี่ยวกับเรา
มารู้จักเอเชียเนอร์ซิ่งโฮม / Who we are

       
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับรางวัลอันดับ1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 ด้วยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกาย
และจิตใจ
อย่างมีคุณภาพ ครบวงจร และรอบด้าน การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ จาก
หน่วยงานภาครัฐ
 อีกทั้งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีผู้ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราดูแล ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
      นอกจากการให้บริการด้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แล้วเรา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ยังให้บริการทางการพยาบาลในหลายด้านอย่างครบวงจร เช่น 
  • บริการการทำหัตถการทางการพยาบาล โดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มี ประสบการณ์ทางการพยาบาล ทั้งที่ศูนย์ฯและที่บ้าน
  • บริการคลินิกกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์พร้อมเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน ทั้งที่ศูนย์ฯ และที่บ้าน
  • บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์, เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ พร้อมสาธิตการใช้งาน
  • บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้าย 24 ชั่วโมง พร้อมทีมงานำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 
       เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นักศึกษาพยาบาล จากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และนักธุรกิจด้านผู้สูงอายุและสุขภาพทั้งจากในและต่างประเทศ
เช่น มหาวิทยาลัยเอแบค, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยไต้หวัน, กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สมาคมธุรกิจผู้สูงอายุไทย, รพ.อิชิ ประเทศญี่ปุ่น, เจ้าของธุรกิรกิจ บ้านพักผู้สูงอายุและเนอร์สซิ่งโฮม จากหลากหลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA:ไจก้า)
       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเครือเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานสากล คือการบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจในด้านการดูแลฟื้นฟู และการบริการแก่ผู้สูงอายุและญาติ และพัฒนาการให้บริการ และเทคโนโลยีด้าน
การดูแลผู้ป่วยพักฟื้น และผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

 

ทีมผู้ดูแล / Service Team

      ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ และทีมงานสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักสาธารณสุข นักโภชนาการ ผู้ช่วยทางการพยาบาล ทีมรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และทีมประสานงาน เรามีความพร้อมด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
 
 
 


 
 

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY