บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด
 
  บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด 
       
        บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงเรียนการบริบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากว่า 15 ปี ทั้งการศึกษาวิจัย เรียนรู้เชิงลึก การลงมือปฏิบัติจริงในธุรกิจทั้ง 2 ด้านอย่างละเอียด ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้บ้านพักผู้สูงอายุภายใต้การบริหารงานของเรา ได้รับเกียรติเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ ” รายแรกของประเทศไทย และ
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home) ยังเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ได้รับ " รางวัลอันดับ1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 " ด้วยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  อีกทั้งเป็นสมาชิกของ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย.
 


ประเภทธุรกิจ

       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 3 สาขาและเตรียมขยายเพิ่มเติมอีกหลายสาขา ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถรองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ได้มากกว่า 100 เตียง.
       1. สาขาสวนหลวง ร.9 (ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.47)
       2. สาขาพัฒนาการ (ซ.อ่อนนุช 70/1)
       3. สาขารามอินทรา (ซ.รามอินทรา 6)
              

 


ธุรกิจบริการด้านการพยาบาลและผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง

บริการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาล
บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ / เช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน
บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
บริการรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

 

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY