บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด
 
  บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด 
       
        บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงเรียนการบริบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากว่า 15 ปี ทั้งการศึกษาวิจัย เรียนรู้เชิงลึก การลงมือปฏิบัติจริงในธุรกิจทั้ง 2 ด้านอย่างละเอียด ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้การบริหารงานของเรา ได้รับเกียรติเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ ” รายแรกของประเทศไทย  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home)

       อีกทั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home) ยังเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับ " รางวัลที่ 1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี 2558 , 2559 , 2561 " ด้วยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรางวัล สถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น 2560 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       ปัจจุบัน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม(Asia Nursing Home) โดย บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ(สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และเป็นสมาชิกของ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย.
 
 


ประเภทธุรกิจ และสาขา

       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม จำนวน 4 สาขาและเตรียมขยายสาขาเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สามารถรองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยได้มากกว่า 150 เตียง
       1. สาขาสวนหลวง ร.9 (ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.47)
       2. สาขาพัฒนาการ (ซ.อ่อนนุช 70/1)
       3. สาขารามอินทรา (ซ.รามอินทรา 6)
       4. สาขาแจ้งวัฒนะ (ซ.เมืองทองธานี 15)

 
 

 

 

Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY