รับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มี   
โรคเรื้อรังที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหาร  ทางสายยาง พาร์กินสัน ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบากฯลฯ 

       เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้าน    สถานที่ และการให้บริการที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และ      ทีมสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด    นักสารธารณสุข นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการ  พยาบาล พร้อมบริการรถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวก  ในการ รับ-ส่งระหว่าง บ้านและโรงพยาบาล เปิดให้บริการหลายสาขา ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 150 เตียง
 

       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 รายแรกรายเดียวในประเทศไทย และรางวัลการันตีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย และอีกมากมาย
 

 

รางวัลและใบประกาศของเรา
 
   
                                                             
                                               
รางวัล บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
              
 รางวัลอันดับที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ : 
DBD Wellness Service Award : Best Practice 3 ปีซ้อน  

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


                                               

 
รางวัลสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น 2017 
โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                                                                    

 
รางวัลผู้บริหาร โดดเด่น สถานประกอบการขนาดเล็ก 2019 
Outstanding Entrepreneur Awards

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
                                                                    

 
รางวัลผู้บริหาร โดดเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 2019 
Outstanding Entrepreneur Awards
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
                               
                                     
 
ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015
UKAS   นโยบายคุณภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
       " มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำเนินการ
ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ "


 
 
 

 
 
                                                                                            

บทความ / Article
 
 อัลไซเมอร์ โรคอันตรายในผู้สูงอายุ

     การดูแลผู้สูงอายุนั้น  หลายๆบ้านจะคุ้นชินกับการอยู่อาศัยที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนด้วย บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่มีคนดูแลผู้สูงอายุสลับกันไป  หรือบางครอบครัวอาจจะไม่มีคนช่วยดูแล     อ่านต่อ >>
 
 หลักการคัดเลือก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดี

     เนื่องจากสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว การดูแลผู้สูงอายุให้ดีจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นผู้สูงอายุภายในครอบครัวการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยภารกิจต่างๆ     อ่านต่อ >>
 

 
 
 

 


 ข่าวอัพเดท / News Update
   ประมวลภาพความภูมิใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมของพวกเราตลอดปี 2558

     ในปี 2558 ที่ผ่านมาพวกเรา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮมได้สร้างมิติใหม่ในการเป็น เนอร์สซิ่งโฮม ให้เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจ
จากรางวัล
" อันดับ1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 " โดยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้เชื่อมั่นได้ในด้านคุณภาพ โดยการขอเข้ามาศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนทำให้พวกเรามีวันนี้ร่วมกัน
     พวกเราจะมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย และลูกค้าคนสำคัญของเรา ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ด้วยความรักจากใจพวกเรา 
เอชียเนอร์สซิ่งโฮม
เชิญคลิก เพื่อชมประมวลภาพของพวกเราในปีที่ผ่านมา ค่ะ :) >>
   
   ประมวลภาพความภูมิใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมของพวกเราตลอดปี 2559

     ในปี 2559 ที่ผ่านมา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮมได้สร้างสรรค์ กิจกรรมใหม่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการจัดงานฉลองสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยขบวนนางนพมาศ และทีมงาน พร้อมทั้งจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุของเรา สานสายใยกับครอบครัวอย่างอบอุ่นรับและยังได้ถูกเสนอชื่อและรับรางวัล " สาขาผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ "
     พวกเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมในเรื่องเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ และการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ศึกษาดูงาน จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องพวกเรา เอชียเนอร์สซิ่งโฮม.
เชิญคลิก เพื่อชมประมวลภาพของพวกเราในปีที่ผ่านมา ค่ะ :) >>
   
   ประมวลภาพความภูมิใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมของพวกเราตลอดปี 2560

     ในปี 2560 เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความไว้วางใจจากผู้สูงอายุ ครอบครัวและญาติๆ ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน จนทำให้เราได้รับ " รางวัลมาตรฐาน สถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2560 " จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นผู้มอบ เอชียเนอร์สซิ่งโฮมพวกเรายังคงรักษาและสร้างมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา.
เชิญคลิก เพื่อชมประมวลภาพของพวกเราในปีที่ผ่านมา ค่ะ :) >>
   
   ประมวลภาพความภูมิใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมของพวกเราตลอดปี 2561

     ปี 2561 เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เราได้พัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และลูกค้าของเรา โดยการเป็นศูนย์ดูแล    ผู้สูงอายุ ที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเพียงหนึ่งในความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของเราที่ความสำเร็จ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้สูงอายุ ญาติๆ และครอบครัว ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น และมอบให้เราดูแลบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของท่าน.
เชิญคลิก เพื่อชมประมวลภาพของพวกเราในปีที่ผ่านมา ค่ะ :) >>
   
   
   ข่าวอัพเดท 2562
        ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เฉลิมฉลองปีใหม่ 2018 ตอน : มนต์รักลูกทุ่ง

          งานเฉลิมฉลอง ปีใหม่ 2018 สำหรับพนักงาน เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ทุกคน ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการประกวด
มิสเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม, การประกวดร้องเพลงเดอะแมสซิงเกอร์อีกทั้งของขวัญ ของรางวัลแจกให้กับทุกคนอย่างมากมาย อาทิ
เช่น สร้อยคอทองคำกว่า 6 เส้น, รางวัลเงินสด จำนวนมากหลายรางวัล, ทีวีLCD, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่นๆ
อีกมากมาย แจกจริงให้กับทุกๆคนที่ทำงานอย่างตั้งใจและมีความสุขที่ได้ให้บริการ เสริฟความสุขพร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และ       
ของหวาน ยิ่งใหญ่อลังกาลรับประทานกันเต็มที่ ทั้งอาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง ลืมไม่ได้อาหารไทยรสจัด พร้อมทั้งแจกเสื้อแจ็คเก็ต     
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮมสุดเท่ห์ ให้กับพนักงานทุกคนคร้าาา... แล้วพบกันใหม่ปี 2019.

 
 
 
 
   
  ► ผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ในหลักสูตร " การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแล  ผู้สูงอายุ รุ่นที่1 " ในหัวข้อ " เทคนิคการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จ "  เป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นที่สนใจ จากผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.
 
 
   
       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award : ระดับ Best Practice 2017 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรด์ พวกเราจะยังคงยึดมั่นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้แก่ลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย.
 
 
   
        ผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการทำงาน และการดูแลผู้สูงอายุ.
 
    
   
   
   
 
 คลิปวีดีโอของเรา / VDO Clip
 
   
   
                             
  
 
 

View All
Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY